ویزای یونان

اخذ ویزای یونان تضمینی فوری

آیا یونان ویزا می خواهد؟ یونان یکی از 26 کشور عضو حوزه شینگن می باشد که در سال 1985 پیمانی را تحت عنوان پیمان شینگن امضا نمود. در قرارداد شینگن مقرر شد که جهت تردد آسان و بدون بازرسی در مرز، نیازی به اخذ ویزا برای شهروندان آن کشورها نباشد، و همچنین مقرر شد که […]