طولانی ترین پروازهای جهان کدامند؟

طولانی ترین پروازها پروازهای مستقیم طولانی ترین پروازهای جهان کدامند؟

طولانی ترین پروازهای جهان کدامند؟ پرواز هواپیمایی قطر که از اوکلند، نیوزیلند به دوحه، قطر پرواز میکند یکی از طولانیترین پروازهای جهان است. اصطلاح “طولانی ترین پرواز” عمدتا به معنای فاصله بین نقطه شروع و فرودگاه مقصد است. گاهی اوقات نیز  برای توصیف زمان مورد نیاز یک هواپیما برای پرواز از یک فرودگاه به فرودگاه […]