کیدردیک دهکده آسیاب های بادی هلند

کیدردیک دهکده آسیاب های بادی هلند

کیدردیک (Kinderdijk) هلند دهکده آسیاب های بادی  که فقط 16 کیلومتر از رتردام فاصله دارد، می توان در این دهکده نوزده آسیاب بادی متعلق به قرون وسطی را مشاهده نمود.

دهکده کیدردیک هلند مکانی مسحورکننده و یکی از مهمترین مکان های گردشگری هلند محسوب می شود.

در سال 1997 یونسکو آن را میراث جهانی نامید. سعی کنید سفر خود را در بازه دوم تا هفتم سپتامبر تنظیم کنید تا از از رویداد محبوب و رایگان Mills in Floodlight هم بازدید کنید که در طی این رویداد، شب ها نورپردازی زیبایی روی آسیاب بادی ها صورت می گیرد.

برای سفر به کشور هلند و اخذ ویزای هلند از طریق سبزینه اقدام نمایید.

مدارک لازم جهت اخذ ویزای هلند