{RandomTxt}

سن گندم (کاسه پشتک ورامینی) Eurygaster integriceps
 (HEM : Scutelleridae )

سن گندم (کاسه پشتک ورامینی) Eurygaster integriceps سن گندم (کاسه پشتک ورامینی) Eurygaster integriceps

معرفی:

یکی از آفات مهم گندم و جو است و جرو آفات عمومی می باشد.

مناطق مهم انتشار در کشور:

اغلب مناطق گندمکاری کشورادامه مطلب

سن آئلیا Aelia spp

30 آذر 1387 | بازدیدها: 1 092

سن آئلیا ( Aelia spp (Hem:pentatomidea

سن آئلیا ( Aelia spp (Hem:pentatomidea

معرفی:

در ایران 4 گونه از این جنس وجود دارند که بیشتر در نواحی شمال و غربی کشور وجود دارند.اهمیت این حشرات پس از گندم در درجه دوم قرار دارد.

1- A . acuminata
2- A . furcul
3- A . rostrata
4- A . virgiataادامه مطلب

ملخ مراکشی Dociostaurus maroccanus
 (orth:Acrididae)

ملخ مراکشی Dociostaurus maroccanus

چون اولین بار در مراکش جمع آوری شد به آن ملخ مراکشی گویند.این آفت در نواحی کوهستانی و ارتفاعات خشک نواحی مدیترانه وجود دارد.در ایران ملخ مراکشی از استانهای مرکزی،فارس،آذربایجان شرقی،گرگان،خوزستان،مازندر ان،ایلام،سمنان گزارش شده است.ادامه مطلب