{RandomTxt}

(Lep: Sphingidae)

زمستان را به صورت شفره در خاك مي گذراند. اوايل بهار پروانه ها ظاهر و پس از جفت گيري، تخمهاي خود را روي علفهاي هرز يا بوته سيب زميني يا گوجه فرنگي مي گذارد. لاروها پس از خروج از تخم از برگ گياه ميزبان تغذيه مي كنند و بعد از حدود 80 روز در درون خاك تبديل به شفيره مي شوند. در نقاط معتدل دو نسل در سال دارد. اين حشره علاقة زيادي به عسل داشته و گاهي وارد كندوهاي عسل مي شود ولي زنبورها اين حشره را مي كشند و موميائي مي كنند. به دليل بزرگي جثه توسط پرندگان و ساير جانواران شكار شده و احتياج به مبارزة اختصاصي ندارد.ادامه مطلب

ملخ مراکشی Dociostaurus maroccanus

(orth:Acrididae)

چون اولین بار در مراکش جمع آوری شد به آن ملخ مراکشی گویند.این آفت در نواحی کوهستانی و ارتفاعات خشک نواحی مدیترانه وجود دارد.در ایران ملخ مراکشی از استانهای مرکزی،فارس،آذربایجان شرقی،گرگان،خوزستان،مازندر ان،ایلام،سمنان گزارش شده است.شناسایی:

در روی پیش گرده علامتی شبیه به X" "وجود دارد.

تخمگذاری:

این حشره دارای کپسول تخم می باشد.تخمها در قسمت انتهایی این کپسول به شکل اُریب در دسته های40-18 تایی در ردیفهای 4-3 تایی گذاشته میشود .ادامه مطلب

مگس فري گندم fruit fly
Oscinella frit
(Dip: Chloropidae)

مگس فري گندم fruit fly

معرفي آفت

يكي از آفات گندم، جو، يولاف، ذرت، چاودار مي باشد. لارو آفت با تغذيه از جوانه مركزي گندم و جو سبب خشك شدن آن مي گردد و در اثر حمله اين آفت جوانه هاي ديگري از اطراف بوته خارج شده و بوته بسيار پر پشت ولي رشد نكرده و خوشه تشكيل نمي شود.ادامه مطلب